Jest sierpień roku pańskiego 2015.

Od lat nie oglądam telewizora w trybie „on”, ani „off”, więc jestem odcięta od większości propagandowych komunikatów, jakie są wlewane w ludzkie głowy przez szklany ekran… Dlatego to internet jest moim oknem na świat. Sama wybieram skąd i co chcę czytać. Mam szansę porównać, skonfrontować, wziąć udział w dyskusji.

Tamtego popołudnia czytam pewien wpis na portalu społecznościowym – ktoś nawołuje do zaprzestania ksenofobii, nienawiści i rasizmu wobec muzułmańskich uchodźców z dzieciątkami na rękach.
Obiecuje ten ktoś, że jeśli jeszcze raz zobaczy udostępnienia krytykujące tych uciśnionych, cierpiących, potrzebujących ludzi, będzie kasował niesfornych znajomych kolejno, jak bilety w autobusie!

Mieszkam w Azji. Dużo podróżuję. Nie zawsze jestem na bieżąco z tym, co dzieje się w moich rodzinnych strona. Dopiero po chwili dociera więc do mnie informacja o operacji masowego zaludniania Europy braćmi z Bliskiego Wschodu. Nie jestem specjalnie zaskoczona.

Od wielu lat żyję w krajach azjatyckich, w związku z czym posiadam znajomych wyznania muzułmańskiego. Już dawno poinformowali mnie oni, że wcześniej czy później Europa będzie kontynentem muzułmańskim, a odbędzie się to w sposób bezkrwawy.

Jaki?

Odpowiedzią jest Hijra, czyli Wielka Migracja.

Nie trzeba być erudytą i podróżnikiem aby wiedzieć, że uczciwi, gorliwie wierzący muzułmanie nie asymilują się z otoczeniem niemuzułmańskim. Tak, jak gorliwi wyznawcy kultów chrześcijańskich nie asymilują się z myślą, że niechęć i pogarda dla bliźniego  pomogą im zdobyć drogocenną przepustkę do raju.

Przy czym, o ile genialna taktyka, jaką jest zdobycie terenów niewiernego wroga poprzez zasiedlenie ludem przez Boga wybranym przebiega zupełnie bezkrwawo, to co zwykle następuje po niej może zakończyć się tak, jak jeden z filmów Quentina Tarantino. Totalną jatką.

Dlaczego ?

Ponieważ według Ludu Wybranego, tylko w ten sposób można litościwie pomóc niewiernym, którzy zgubili drogę do Jedynego, Prawdziwego Boga!

Gorąco nie pragnę być kolejna osobą, która rozlewa swoje subiektywne wywody na temat czyjejś wiary, zatem najlepiej będzie, jeśli w tym krótkim wywodzie kilkukrotnie po prostu zacytuje Księgę Bożą.

Aby nie pozostawiać wam – niewiernym grzesznikom, żadnych wątpliwości i aby rozwiać wasze rozterki, pozwolę sobie zacytować także kilka zacnych Hadisów wielkich Proroków i Imamów.

***************

PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA MA ŻONĘ!

Wielu ksenofobów i rasistów panicznie obawia się, że imigranci będą  rozmnażać się w trybie ekspresowym. W przeciwieństwie do białych, niewiernych tubylców europejskich, którzy nawet nad ślubem zastanawiają się latami, szukając miłości swojego życia.

Szukając tak, wciąż korzystają ze środków antykoncepcyjnych, co jest moralnie naganne i zasługuje na najwyższą karę.

Nic dziwnego, że dobrzy ludzie obrzucają ich plugawymi obelgami, zarzucając zaściankowość i brak tolerancji wobec prawego, muzułmańskiego ludu!

Ludu, któremu Jedyny Bóg nakazał zaludniać planetę.

Ja nie zamierzam wdawać się w tę rasistowską dyskusje, posłużę się więc wspomnianymi cytatami:

„Dwa rakaty modlitwy człowieka żonatego są więcej warte niż nocne modły i dzienne posty kawalera.” (Man La Yahduruhul Faqih, vol. 3, p. 384)

„Sen człowieka żonatego jest lepszy niż kiedy nieżonaty pości za dnia i czuwa nocą na modlitwach.” (Bihar al-Anwar, vol. 103, p. 221)

„Kiedy młody człowiek żeni się zaraz na początku swej młodości, jego diabeł żałuje, że zabezpieczył on dwie trzecie swojej wiary przed Szatanem.” (Bihar al-Awar, vol. 103, p. 221)

Aby uzmysłowić Wam jak wypaczone jest spojrzenie człowieka zachodu, niżej zamieszczam zbiory zdjęć znalezione w sieci. Jedne są prezentowane przez samych zainteresowanych, a drugie przez ich zaślepionych jadem przeciwników.

W taki sposób Świat islamu postrzega sam siebie:

A tak Islam widziany jest oczami Zachodu:

Rozdarcie zachodu wynika z ciągłego poszukiwania tego, co mądry świat już dawno odnalazł. Rola mężczyzny i kobiety została ustalona przez samego Boga. Nie wolno jej zmieniać. Nie wolno dostosowywać do nowożytnych zwyczajów. Każda ze stron ma swoje miejsce i miejsce to jest święte.

W Koranie wszak stoi:

„Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie. Bójcie się Boga i wiedzcie, że się spotkacie z Nim! A ty głoś radosną wieść dla wierzących!”
Koran 2:223

To, co jest dla europejskich bezbożnic niezrozumiałe, jest świętym prawem mężczyzny. Niezbywalnym prawem męża. To, co w krajach zachodnich nazywane jest przemocą i znęcaniem się nad kobietami, jest w istocie formą okazania im szacunku.

„Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je!
A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu.
Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!”
Sura an – Nisa ajat 34

Abyście mogli spojrzeć na tę sprawę z dystansem, oferuję wam obiektywne zdjęcia udostępniane przez tolerancyjnych mieszkańców Europy:

A tak przez stronniczych ksenofobów:

Żródło: americanbedu.com

Zachód skrywa w sobie prawdziwą potrzebę powrotu do korzeni. Prawdziwą potrzebę przywrócenia naturalnego stanu rzeczy. Feminizm się nie sprawdził. Równouprawnienie, to fikcja.

Świat pełnej równości, jaki znamy dziś, to twór raptem maksymalnie stu ostatnich lat. Dopiero za dwa lata będziemy obchodzić setną rocznicę nadania kobietom praw wyborczych w Polsce! Stany Zjednoczone dokonały tego dwa lata później.

Co dało to równouprawnienie? Tylko zamęt i pogubienie się ról. A role te są niezmienne od wieków i tylko Islam nie zszedł z właściwej drogi.

Islam trwa przy swoim i ocenia nasz świat ze słuszną pogardą. Dostrzega jego zakłamanie.

A oto film, który powinien obejrzeć każdy prawdziwy mężczyzna i każda cnotliwa kobieta, zanim nareszcie nawrócą się na wiarę w Prawdziwego Boga:

Pozwólcie ludziom się modlić!!

Wielu rasistów, ksenofobów i ludzi bezbożnych, nie waha się atakować muzułmanów za odprawianie przez nich właściwych dla ich wiary obrządków. Rozpowszechnia się prześladujące muzułmanów filmy, ukazujące chociażby blokadę europejskich ulic miejskich przez modlących się ludzi!
Wynika to z kompletnego braku zrozumienia dla wierzącego bliźniego, a ten brak zrozumienia wynika z braku elementarnej wiedzy.

Wiedzę tę może więc pogłębić kolejny cytat:

„Jedna modlitwa człowieka w zgromadzeniu, jest lepsza niż czterdzieści lat samotnych modlitw w domu.”
(Mustadrak –ul-Wasa’il, vol. 6, p. 446)

Oto przykład jednego z takich filmów:

Naiwność Zachodu

Kiedy tak patrzymy, my ludzie Zachodu, na te ogromne różnice kulturowe, niejako samo nasuwa się pytanie, czy  kiedy przyjezdny muzułmanin dostanie się tylko w łapy naszej zachodniej, zepsutej cywilizacji, natychmiast nie przestanie być sobą i zacznie być kimś innym?

Kim?

Człowiekiem grzechu, sługą szatana, niewiernym, plugawym buntownikiem występującym przeciwko prawu Jedynego Boga – Europejczykiem.

Nic bardziej mylnego. Jest to jednak nie tylko podły i roszczeniowy tryb myślenia, ale także zwykła bezczelność wskazująca na skrajny brak empatii wobec muzułmańskich braci! Świadczy to też o naszej ignorancji i zadufaniu w sobie, jakoby nasza, tak zwana kultura, miała być dla tych ludzi bardziej atrakcyjna od ich wielowiekowej kultury opartej na Bożej miłości i bojaźni Bożej.

Zapewniam was, iż prawi muzułmanie nie przyjeżdżają do was masowo, aby zdradzić swą kulturę, religię i system przekonań w jakim zostali wychowani!

Islam to nie jest religia, w naszym tego słowa znaczeniu. To nie dykteryjki, przypowiastki, alegorie, czy zawoalowane sugestie, znane z Biblii.

Islam to stan umysłu!

To również system polityczno-socjalny i jego prawi wyznawcy nigdy nie ugną się pod naporem waszych subiektywnych „praw dobra i miłości”!

To wasze dzieci przestaną jeść prosiaka i będą musiały przestawić się na Święty pokarm Halal!

To wasze kobiety otrzymają srogą karę za diabelskie kuszenie i prostytucję, jaką szerzą za pomocą swoich europejskich ubrań i włosów.

To wy zapłacicie głowami za niewierność Bogu!

Ponieważ Jedyny Prawdziwy Bóg jasno określił prawa jakich należy przestrzegać, aby dostać się do raju!

Jako ignoranci, rozpasani w swoim egotycznym trybie myślenia kompletnie wypieracie prawo Boga Jedynego, według którego żyją muzułmanie i według którego będzie kiedyś żył cały świat!

Wydaje wam się, że skoro sami potraficie oddzielić życie codzienne od wiary – oni zrobią to samo! Tak może sądzić wyłącznie bezbożny ignorant i egoista!

Wydaje wam się, że 20.000 rodzin niewinnych uchodźców wtuli się w wasze altruistyczne ramiona i wypluje cały, waszym zdaniem, brud swojej kultury!

Cóż za bezczelność! Wyprowadzę was z błędu. Prawi, dobrzy muzułmanie nigdy nie wyrzekną się swojej kultury!

Proponuję zatem wyłączyć na chwilę egotyzm oraz ignorancję i zapoznać się z Prawem Jedynego Boga!

Oto ono:

1) Islam to religia pokoju i miłości.

Wyklucza rasizm. Na śmierć, która jest objawem miłosierdzia Bożego zasługują jedynie ludzie innego wyznania, niż muzułmańskie:

„Z pewnością, ludzie od czasów Adama, aż do dzisiaj – są jak zęby w grzebieniu. Nie ma wyższości Araba nad nie-Arabem, lub wyższości czerwonej rasy nad czarną. Wyższość dotyczy jedynie pobożności.
(Mustadrak al-Wasa’il)

2) Nawróć się na Islam chcąc bratać się z muzułmanami!

“Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie.
Koran 3:28

3) Nawrócenie, albo śmierć!

„Jako drogę prostą dla ludzi i On zesłał rozróżnienie. Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w znaki Boga – czeka kara straszna! Bóg jest potężny, włada zemstą!”
Koran 3:4

4) Męczennicy idą prosto do Raju!

Jeżeli nie urodziłeś i nie wychowałeś się w kraju muzułmańskim, nie przesiąknąłeś tamtejszą kulturą, nie uzurpuj sobie prawa do sublimowania własnych cech na drugiego człowieka! Człowieka, którego czasem męczeńską drogą prowadzi Bóg:

„Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.”
Koran 4:74

5) Śmierć Niewiernym!

Oto Święte Prawo Boże, którego nigdy nie pojmie żaden Europejczyk, ponieważ wasze serca są zamknięte dla Prawdziwego Boga.

Jako egzotyczni ignoranci żyjecie w przekonaniu, że posiedliście uniwersalną wiedzę na temat tego, co dobre i cywilizowane. Uzurpujecie sobie prawo do narzucania swej subiektywnej prawdy prawym Muzułmanom! Ponieważ jesteście niczym więcej jak Niewiernymi:

„Zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!”
Koran 2:191

*************

Rasisto, Ksenofobie…

Twój brak tolerancji jest niezwykle szkodliwy dla pokoju na świecie. A na świecie zapanuje pokój. Dzięki Islamowi. Bo gdy Islam będzie jedyną religią i wyznawać go będą wszyscy, nie będzie niewiernych, więc nie będzie i wojen. Nastanie pokój.

Człowieku opętany fałszem i nienawiścią – doświadczenie uczy, że będziesz próbował za wszelką cenę udostępniać światu wszelkiego typu przekłamane, jednostronnie podane informacje, mające postawić Islam w złym świetle.

Będziesz atakował rolę kobiety w Islamie, stosunek do mniejszości, homoseksualizmu, gwałtu. Nawet tak piękny spektakl wiary, jak „Aszura”- święto Szyitów muzułmańskich, zdołasz przedstawić jako krwawą prymitywną jatkę, zamiast dostrzec w niej piękno pełnego oddania Bogu!

Próbując z Boga zrobić Szatana, sugerować będziesz że w buddyzmie słowo „Asura” oznacza zło, demona poszukującego mocy, bestię przypominającą upadłe anioły czy antycznych tytanów. Wszystko, by piękno zostało zbrukane.

A prawda jest wyłącznie taka, bo pochodzi od Boga:

Aszura – to muzułmańskie święto poświęcenia obchodzone 10 dnia miesiąca muharram. Bo tylko prawdziwe poświęcenie zbliża nas do Boga! Tylko przez ból doświadczamy prawdy. Tylko krwią zmywamy grzechy. Ciało to tylko skorupa dla naszej duszy. Oczyszczenie ciała z grzechów, to oczyszczenie naszej duszy. To droga do Boga.

A teraz na poważnie…

Prawdziwym empatą jest człowiek, który troszczy się o przyszłość swojego narodu, jego kultury i spuścizny.
Który troszczy się o dobro przyszłych pokoleń.
Który z szacunku do innej kultury nie pakuje jej w system, w jakim sam się wychował, tylko dlatego, że jest przekonany o jego świetności.
Który niejako pozazmysłowo rozumie bliźniego i jego potrzeby, czując jednocześnie, że nie ma takiej możliwości aby im sprostał.
Który pragnie pomagać bliźniemu na jego własnym, rządzącym się specyficznymi prawami terenie.

Prawdziwy empata powie:

„Muzułmańscy uchodźcy powinni osiedlić się na terytorium muzułmańskim, gdyż tylko tam będą szczęśliwi. Narażanie ich na kontakt z niewiernymi, zepsutymi duszami Europejczyków

może zakończyć się dla nich tragicznie. Będą zmuszeni zabijać, katować, czasem umierać śmiercią męczeńską, zabierając ze sobą niewierne kobiety, dzieci i mężczyzn!

Będą zmuszeni walczyć o swoje prawa i Święte Prawa Jedynego Boga Allaha!

Jako plugawi niewierni nie mamy prawa ich na to narażać!”

Natomiast egotyczny ignorant, samozwańczy obrońca uciśnionych, hipokryta i egoista, nie posiadający elementarnej empatii dla kultury, której nie zna i nie rozumie, z europejskimi klapami na oczach – będzie bawił się w Zbawiciela.

Wszystko po to aby zaspokoić swoje wiecznie głodne ego!

   Jestem empatką. Niestety…

Współodczuwam z ojcem, który w popłochu opuszcza kraj ogarnięty wojną, z dzieciątkiem na rękach.

Współczuje dzieciątku, któremu ten sam tata fizycznie i psychicznie szlachtuje główkę, kiedy w kraju panuje pokój.

Współodczuwam ze wszystkimi muzułmankami, których skwaszone, wykończone twarze obserwuję w 5 gwiazdkowych resortach tropikalnych.

Siedzą pod parasolami, pocąc się w kokonach, jakimi muszą się owijać, aby nie obrazić Boga.

Współczuje ich mężom, samotnie kąpiącym się w oceanie, w krótkich szortach w palemki.

Współczuję kobietom, które zostały skatowane lub oblane kwasem przez gorliwych uległych.

Współczuję ignorantom, wierzącym w swój altruizm i pokój na świecie, dla których świat to ich własne, bezpieczne miasto. Którzy nie odróżniliby ofiary od ortodoksyjnego, gotowego na „śmierć męczeńską” wojownika Świętego Islamu.

Współczuję wszystkim tym, którzy w swym egotyzmie nie rozumieją potęgi kultu, oraz ich ofiarom wyzywanym od rasistów, ksenofobów i nietolerancyjnych prostaków.

Europejskim, krótkowzrocznym ignorantom-hipokrytom sugeruję raczej przygarnąć psa.

Pieska można karmić, głaskać i da się go wychować. Da się go przystosować do życia na naszych zasadach. Żeby nie robił na dywan. Żeby nie gryzł. Żeby nie kradł. Nawet gdy jest doświadczony przez życie, miłością i sercem można pokonać w nim agresję. Tego jesteśmy w stanie dokonać.

Nie zdołamy jednak zrobić tego z Tygrysem wyjętym z dżungli, czy krokodylem odłowionym ze swego naturalnego środowiska. Niezależnie od stosowanych metod. Niezależnie odd tego jak dużo będzie kija i jak dużo marchewki. Przy pierwszej okazji zaatakuje, bo taka jest jego natura.

Czy można winić za to tygrysa? Czy można mieć pretensje do krokodyla?

Nie. Nie można. Ale można, a nawet należy pozwolić im żyć w ich własnym świecie. Z dala od naszego podwórka.

Dla dobra obu stron.

Fractal

Fractal

Autor Niepokorny

Podróżnik zamieszkujący różne rejony świata.
Producent muzyczny, filmowy i teatralny.
Autorka tekstów w wielu językach.
Studentka medycyny komplementarnej.
Niedyplomowany psycholog.
Przenikliwy obserwator. Połykacz wiedzy.
[et_pb_dpfullwidth_blog admin_label=”DP Fullwidth Blog” saved_tabs=”all” title=”Fractal – wszystkie teksty” fullwidth=”on” include_categories=”20″ show_title=”on” lightbox=”off” custom_url=”off” show_date=”on” show_excerpt=”off” arrow_placement=”on” background_layout=”light” auto=”on” auto_speed=”3000″] [/et_pb_dpfullwidth_blog]
[et_pb_dpfilterable_blog admin_label=”DP Filterable Blog” fullwidth=”off” include_categories=”7,3,4,6″ show_title=”on” lightbox=”off” custom_url=”off” show_categories=”on” show_date=”off” show_excerpt=”off” show_more=”off” show_pagination=”on” background_layout=”light” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” posts_number=”4″ saved_tabs=”all”] [/et_pb_dpfilterable_blog]
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!